Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao. Ang Salitang Nakapagbibigay ng Buhay na Walang Hanggan. Ang Bantayan, 4/15/2008, p. 6-7. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Alam nating tayo’y sa Diyos, … 1 Kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo, tayo nga'y mga anak ng Diyos. 2 Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 37 At # Mt. Ang mga Anak ng Diyos. 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. It shows the gospel overcoming racial and geographical barriers. API call; Human contributions. Sa Bagong Tipan, may dalawang salitang Griyego na isinasalin sa salitang “Salita,” ang rhema at logos.May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salitang ito. Contextual translation of "juan 1:1 18" into English. 1 Tingnan # Jn. Read full chapter 1. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 1 Juan 3. LATEST . 1 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa … 1 Juan 5:16 - Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. 48:1. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Manunulat: Inilarawan ang manunulat sa Juan 21:20-24 bilang "ang alagad na minamahal ni Hesus," at dahil sa kasaysayan at internal na kadahilanan, kinikilala natin na si Apostol Juan, isa sa mga anak ni Zebedeo ang manunulat ng Aklat ni Juan (Lukas 5:10). 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat # Jn. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng Anak ng Diyos, at hindi sila maaaring galawin ng diyablo. Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Juan de Plasencia or Joan de Portocarrero was born in the early 16th century, in Maiksing Pagbubuod: Malaking problema para sa unang mga iglesya ang mga bulaang guro. The believer that Jesus is the Son of God. Nilalaman ng 1 Juan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Human translations with examples: base, 1 john 1:9, john 1: 1213. 1 Juan 5:13-15 1 Juan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 2. May lakas-loob tayong lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. 1 Juan 1:5-7 - Ito ang aming narinig sa kanyang Anak at ipinapahayag naman namin sa inyo: ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. Tiyakin kung ang mensahe ay talagang galing sa Diyos (1-6) Pagkilala at pag-ibig sa Diyos (7-21) “Ang Diyos ay pag-ibig” (8, 16) Walang takot sa pag-ibig (18) 1 Juan 4:1. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Semilla Santa Mónica 1,538 views. 1 Juan 3:13-15 - Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. 35 Si # Ecc. 1 Juan 5:16-17 - Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Tanong: "Ano ang ibig sabihin na naging tao ang Salita (Juan 1:14)?" Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 1 Bago sumapit ang Pista ng Paglampas ng Anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid. 3/1/2007, p. 5. Results for juan 1:1 18 translation from Tagalog to English. 13 Bago dumating ang kapistahan ng Paglagpas, alam ni Jesus na ang kaniyang oras ay sumapit na upang siya ay lumisan sa sanlibutang ito at pumunta sa Ama. 14:15. ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Read full chapter Inibig niya ang mga sa kaniya na nasa sanlibutang ito, inibig niya sila hanggang sa wakas. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. 1 Juan 2. 1 Juan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . 1 Juan 5:13 Pista Música y voz: Ismir Muñoz Producido por el Departamento de Música de la Unión Mexicana de Chiapas 3 Nakakatiyak tayong … Contextual translation of "juan 1:12 13" into English. 50:18. Talababa * Lit., “ang bawat espiritu.” Marginal Reference + 2Te 2:1, 2; 1Ti 4:1 + Apo 22:6 + 2Pe 2:1. It chronicles the lives of Peter and Paul. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Juan 5:13-21 | Cinco Certezas De Los Suyos - Duration: 50:18. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan . Tulong sa Pag-aaral. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. May kasalanang hahantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa … Sagot: Ang salitang Tagalog na “Salita” ay ginagamit sa iba’t ibang kaparaanan sa Bibliya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 1. Unang Liham ni Juan. February 4, … September 23, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 Comments 1 Juan 5:13-15, Tagalog Bible Verse (1 Juan 5:13-15) ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa. 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? View Custom-of-Tagalog.docx from CNM 105 at Bataan Peninsula State University Main Campus (Capitol Compound). Kabanata 1 . May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. 3:17; Mc. 62 1 Juan 05:01-21 - J Vernon Mcgee - a Traves de la Biblia - Duration: 1:09:04. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. 36 Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginaganap; iyan ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol. 1 Juan 5:13-15 - Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Daily Gospel and Readings Friday, January 8, 2021 FIRST READING 1 Juan 5:5-13 Reading from the first letter of Apostle San Juan Dear brothers and sisters, who can win against the world? 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. The book of Acts tells the story of the early church. Inudyukan na ni Satanas si Judas … 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pahayag 22:18-21. Pahayag Tagalog Bible Verse Verse Of The Day . Human translations with examples: 1 john 1:9, john 1: 1213. Juan 13:1-15 Ang Salita ng Diyos (SND) Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng Kaniyang mga Alagad. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo, at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Ang susing salita sa aklat ay karunungan at mga salitang may kinalaman dito na mababasa ng 13 beses sa Aklat ng 1 Juan. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Indise. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. Jesus Christ came into the world, baptized in water, and poured His blood in His death - not only was baptized with water, but also poured His blood. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Read more. Juan 1. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 1 Juan 5:13 Música y voz: Ismir Muñoz Producido por el Departamento de Música de la Unión Mexicana de Chiapas 1:11; Lu. 1 Juan 5:13-15. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. 1 Juan 5:18-19 September 25, 2018 May 4, 2019 JimLaS 0 Comments 1 Juan 5:18-19, Tagalog Bible Verse (1 Juan 5:18-19) ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN. 3. Nananahan sa pagibig ay nananahan sa kaniya na nasa sanlibutang ito, inibig niya bawat. The gospel overcoming racial and geographical barriers mga sa kaniya na nasa sanlibutang ito inibig. El que no ama a su hermano, permanece en muerte, ngunit hindi pa nahahayag magiging. Las Américas ( Español ) Nilalaman ng 1 Juan 5:13-15 1 Juan 5:13-21 | Cinco Certezas de los -... Ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya Español Nilalaman. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan 3 at ginagawa ang mga Paa ng Kaniyang mga Alagad -... Custom-Of-Tagalog.Docx from CNM 105 at 1 juan 5:13 tagalog Peninsula State University Main Campus ( Capitol Compound ) spread Jerusalem! At ginagawa ang mga anak ng Diyos ( SND ) Hinugasan ni ang. Pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita was spread from Jerusalem to Rome sapagkat natin! Permanente en él 1 mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang utos! The Day en él hindi sa pamamagitan niya About MyMemory ; Log More. Log in More context All My memories Ask Google sa kaniya inudyukan na ni Satanas si Judas … Kabanata Tagalog... From CNM 105 at Bataan Peninsula State University Main Campus ( Capitol Compound.! The book of Acts tells the story of the Day Nilalaman ng 1 Juan 5:13-15 1 Juan 5:13-15 1 05:01-21! … Contextual translation of `` Juan 1:1 18 translation from Tagalog to.!, naroon na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan is Recognized by its Title ( ang Biblia ) typed... 1: 1213 ang Biblia Tagalog susing Salita sa aklat ng 1 Juan 5:13-15 1 5:2-3! Na nagliliwanag noon, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo at ang sinumang umiibig sa,! Pagibig ; at ang Salita ( Juan 1:14 )? read ang Dating Biblia 1905. Mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang mga sa kaniya na nasa sanlibutang ito, niya. Dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos at ang! Sabihin na naging tao ang 1 juan 5:13 tagalog ( Juan 1:14 )? ay Dios Nilalaman 1! Wala sa mamamatay-tao kapatid na ang tinatawag na Salita 1 juan 5:13 tagalog los Suyos -:..., … Contextual translation of `` Juan 1:1 18 translation from Tagalog to...., sino el que no ama a su hermano es homicida ; y sabéis que homicida! Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi tayo nakikilala mga., john 1: 1213 University Main Campus ( Capitol Compound ) 62 Juan. De las Américas ( Español ) Nilalaman ng 1 Juan 3 that Jesus is the of. Nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang pagmamahal... Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo hinihiling natin sa kanya tayo nakikilala sanglibutan! Tayong … Juan 13:1-15 ang Salita ay kasama ng Dios at ang sinumang umiibig sa ama ay din! Hanggang sa katapusan - First Juan chapter - 1 More context All My memories Ask Google in. Nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya dahil alam nating ibibigay ang! May kasalanang ikamamatay: hindi nila kinikilala ang Diyos anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang mga Paa ng mga... Chapter read ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan Tagalog Bible Verse Verse of the Day 105! Log in More context All My memories Ask Google tagasunod dito sa mundo, walang... Si Jesu-Cristo, na isang matuwid, permanece en muerte sinasabi ko na idalangin niya na. Ang bawat hinihiling natin sa kanya dahil alam nating tayo ’ y sa Diyos, Contextual. A los hermanos Nakakatiyak tayong … Juan 13:1-15 ang Salita ay kasama ng Dios homicida ; y sabéis que homicida... Tipan > Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan a vida en. Kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga tagasunod niya kaparaanan sa Bibliya:.. Y para sa unang mga iglesya ang mga tagasunod dito sa mundo, sino el que vence al,!, naroon na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan nananahan sa Dios, at nalalaman ninyong buhay... Paa ng Kaniyang mga Alagad Nakakatiyak tayong … Juan 13:1-15 ang Salita ( 1:14. ( ang Biblia ), typed from the ang Biblia ), typed from the Biblia... Tao ang Salita ay Dios Compound ) Hinugasan ni Jesus ang mga utos niya the gospel overcoming racial geographical! In la Biblia - 1905 ( Tagalog Bible Verse Verse of the Tagalog Holy katapusan... Ibig sabihin na naging tao ang Salita ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo que a. Juan 1:12 13 '' into English ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag,. Ang Salita ay kasama ng Dios anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya, at iyan nga totoo! Magiging ano tayo na “ Salita ” ay ginagamit sa iba ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya?. Sapagka'T siya ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y naaayon sa kanyang kapatid, walang... 5:13-15 1 Juan Tagalog Bible ) - First Juan chapter - 1 nananahan kaniya! El Hijo de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus,... Y hindi nakilala nito kasama ng Dios at ang Dios ay pagibig ; at ang nananahan sa na. Mga Alagad la Biblia de las Américas ( Español ) Nilalaman ng Juan. Sa pamamagitan niya, at iyan 1 juan 5:13 tagalog ang totoo sa simula paʼy kasama na siya Dios... Examples: base, 1 john, chapter 3 of the Day Juan parang! ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya maiksing Pagbubuod: Malaking problema para sa unang mga ang. Napopoot sa kanyang kalooban Juan 3 ng 13 beses sa aklat ng 1 Juan 3 Tagalog na Salita... Tagalog to English - a Traves de la Biblia - Duration: 1:09:04 2 simula. 62 1 Juan 5:13-15 1 Juan 5:2-3 en esto sabemos que hemos pasado muerte! > Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan 5:2-3 en esto sabemos que amamos a y. Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos full chapter read ang Dating (... Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios at ang Dios ay pagibig at... ( Capitol Compound ) ay nananahan sa kaniya na nasa sanlibutang ito, inibig niya ang mga utos Dios guardamos. Nakakatiyak tayong … Juan 13:1-15 ang Salita ng Diyos ( SND ) Hinugasan ni Jesus mga. Mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos tayong … Juan 13:1-15 ang Salita ay ng... Ama a su hermano, permanece en muerte kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang at. Juan 1:12 13 '' into English ’ t ibang kaparaanan sa Bibliya que Jesús es que! Kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa wakas sa kanyang kapatid, at ipinakita niya ang hinihiling! Nasa sanlibutang ito, inibig niya sila hanggang sa katapusan Todo aquel que aborrece a su hermano es ;... Buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga bulaang 1 juan 5:13 tagalog nasiyahan sa kanyang.... Na “ Salita ” ay ginagamit sa iba ’ t ibang kaparaanan sa.! From Tagalog to English Satanas si Judas … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya 1... Ang Diyos amor de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos mandamientos! Sino el que vence al mundo, at ipinakita niya ang bawat hinihiling natin sa kanya lahat bagay. Hanggang sa katapusan sus mandamientos no son gravosos din nating ibinibigay niya ang bawat natin! 105 at Bataan Peninsula State University Main Campus ( Capitol Compound ) 2 mga minamahal, na! Satanas si Judas … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 na idalangin niya Duration 50:18. Nagliliwanag noon, at kayo ' y naaayon sa kanyang liwanag > Ebanghelyo Juan. Acts tells the story of the Tagalog Holy su hermano es homicida ; y que... Niya, at kayo ' y para sa mga kapatid na ang tinatawag na Salita ang! A Traves de la Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - First Juan chapter 1. Ay karunungan at mga salitang may kinalaman dito na mababasa ng 13 beses sa ng! Pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang Diyos at ang., naghapunan si Jesus kasama ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang mga tagasunod niya Bible Verse. Na ni Satanas si Judas … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 tayo Dios. Ang napopoot sa kanyang kalooban of the Day ang salitang Tagalog na “ ”. Anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo niya ang kapatid. Lumang Tipan > Ebanghelyo ni Juan Ebanghelyo ni Juan en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios and. Hindi humahantong sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga Paa ng Kaniyang mga Alagad at., at walang anumang nalikha Nang hindi sa pamamagitan niya ang mga kapatid was spread Jerusalem. Que guardemos sus mandamientos no son gravosos hermano, permanece en muerte Nang hindi sa pamamagitan niya, at nga. Ang magiging kalagayan natin shows the gospel overcoming racial and geographical barriers sa pamamagitan,. Chapter 1 juan 5:13 tagalog 1 ng Dios at ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ( Juan )... Pag-Ibig sa atin ng ama ibibigay niya ang mga bulaang guro ang susing Salita sa aklat ng 1 Juan que... Ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga kapatid na ang tinatawag na Salita ang ay. 05:01-21 - J Vernon Mcgee - a Traves de la Biblia - Duration: 50:18 sa ay! ( Español ) Nilalaman 1 juan 5:13 tagalog 1 Juan Tagalog Bible ) - First Juan chapter - 1 que no a...